Feal Termo 85

Profil s prekinutim termalnim mostom

Za izradu prozora i vrata

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 85 mm
Dubina krila: 77 mm
Mjera preklopa: 8 mm
Dubina ispune: 30-64 mm
Poliamidne trake: 34 mm
Okovi za eurožlijeb
IZRAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLINE UW – TERMO 85

Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230×1480 mm
Uf=2,5[W/m2K]
*y=0,05 W/mK-za poliamidne distancere stakla
*y=0,11 W/mK – za Al. distancere stakla

Povezano

Vrati se na vrh