Feal Termo 85

Profil s prekinutim termalnim mostom Za izradu prozora i vrata TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Dubina okvira: 85 mm Dubina krila: 77 mm Mjera preklopa: 8 mm Dubina ispune: 30-64 mm Poliamidne trake: 34 mm Okovi za eurožlijeb IZRAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLINE UW – TERMO 85 Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230×1480 mm Uf=2,5[W/m2K] *y=0,05 W/mK-za poliamidne distancere stakla *y=0,11 W/mK – za Al. distancere stakla

Feal Termo 65

Profil s prekinutim termalnim mostom Za izradu prozora i vrata TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Dubina okvira 65 mm Dubina krila 73 mm Mjera preklopa 8mm Dubina ispune 21-50 mm Poliamidne trake 22 mm Okovi za eurožlijeb IZRAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLINE UW – TERMO 65 Uf = 3[W/m2K] *y=0,05 W/mK-za poliamidne distancere stakla *y=0,11 W/mK – za Al. distancere stakla *Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230×1480 mm

Vrati se na vrh