ISO 9001:2008 sustav upravljanja kvalitetom

U naš sustav upravljanja i proizvodnje implementiran je ISO 9001:2008 certifikat, međunarodni standard kvalitete, te atest za gotove proizvode.

ISO 9001:2008 je međunarodna norma koja se odnosi na upravljanje kvalitetom, a primjenjiva je na sve organizacije, neovisno o vrsti djelatnosti i veličini organizacije.

Temelji se na osam načela upravljanja koja su odraz dobre poslovne prakse, a njihovom se primjenom u cijelosti ostvaruje poboljšanje učinka organizacije:

 • Orijentacija na kupca
 • Vođenje
 • Uključenost ljudi u postizanje ciljeva
 • Procesni pristup
 • Uključenost ljudi u postizanje ciljeva
 • Procesni pristup
 • Sustavni pristup upravljanju
 • Trajno poboljšavanje
 • Odlučivanje na temelju činjenica
 • Partnerski odnos s dobavljačima
Koje su ključne koristi?
 • Dokazuje našu posvećenost kvaliteti i zadovoljstvu kupca – Osigurava da naši proizvodi i usluge učinkovito zadovoljavaju kupca, te su u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtjevima
 • Omogućava nam mjerenje napretka prema kontinuiranom poboljšanju našeg poslovanja stvarajući pri tom i mjerilo
 • Pomaže pri poboljšanju našeg organizacijslog poslovanja

ISO 14001:2004 sustav upravljanja okolišem

Također smo uveli i sustav upravljanja okolišem ISO 14001:2004

Norma ISO 14001 danas je najrašireniji međunarodno prihvaćeni standard za upravljanje okolišem, koji je primjenljiv na svaku organizaciju koja želi uvesti, održavati i neprekidno poboljšavati vlastiti sustav upravljanja okolišem.
Politika kvalitete i zaštite okoliša

Strateški cilj tvrtke “Zadar Aluminij” je kvaliteta i zaštita okoliša. Želimo da ime naše tvrtke postane jedan od sinonima kvalitete i zaštite okoliša na lokaciji tvrtke.

Kako postići postavljeni cilj?

Uprava je svjesna da se postavljeni cilj može postići jedino ako se sa tvrtkom upravlja na sustavan način, odnosno ako se uvede, primjenjuje i stalno poboljšava integralni sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša. S tim u svezi je strateška odluka i opredjeljenje Uprave da se tvrtka certificira prema normama ISO 9001:2008 i 14001:2004.

Politika kvalitete i zaštite okoliša

 

Vrati se na vrh